Strona główna / Program edukacyjny / warsztaty "DOTYK DŹWIĘKU" - 17.09

warsztaty "DOTYK DŹWIĘKU" - 17.09

  

WARSZTATY „DOTYK DŹWIĘKU”

17 września 2012

godzina: 12.00 

prowadząca: Grażyna Wydrowska

miejsce: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, ul. Bydgoska 4a

 

Dotyk Dźwięku - Warsztat z zakresu dramato - terapii. Praca z ciałem, emocjami, gestem. Próba odnalezienia  dźwięku wewnątrz ciała. Próba zaznaczenia i zrozumienia charakterystycznych cech dla osobowości każdego człowieka . Dla osób otwartych – kolor i dźwięk w komunikacji pozawerbalnej.

 

Grażyna Wydrowska:

- aktorka, reżyserka, scenografka

- 1982 - 1990: współzałożycielka Teatru Wierzbak

- 1990 - 2004: Fundacji Wierzbak

- realizatorka kilkunastu przedstawień w kraju i za granicą dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym spektakli autorskich

- współpracowała m.in. z Leokadią Serafinowicz, Janem Berdyszakiem, Bogusławem Kiercem, Andrzejem Maleszką, Krzesimirem Dębskim, Adamem Nowakiem liderem zespołu RAZ DWA TRZY, Haliną Machulską, Hanną Krall, Krystyną Miłobędzką, Mieczysławem Szcześniakiem, Theatre de la Guimbarde z Belgii, Theater Oktopus ze Szwajcarii

- w ramach Fundacji Wierzbak zrealizowała szereg programów o charakterze artystyczno-wychowawczym np.:

- 1992 - 1993: "Sztuka Wolnego Czasu" (praca z dziećmi i młodzieżą na rzecz zagospodarowania wolnego czasu w ich środowisku)

- 1993 - 1994: SPAZM (Sztuka Przeciw Aspołecznym Zachowaniom Młodzieży) - program realizowany w zamkniętych ośrodkach typu Monar czy zakładach poprawczych

- 1995 - 1997: kierowała międzynarodowym projektem „Quo vadis, Europe?” realizowanym z grantu „Kalejdoskop” Unii Europejskiej, w którym uczestniczyli młodzi artyści z Belgii, Niemiec i Polski

- 1993 - 1997: współtworzyła Ogólnopolski Festiwal Mlodego Teartu „Off-biennalle” w Poznaniu

- prowadziła kilkadziesiąt staży i warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży, również dla nauczycieli studentów i instruktorów teatralnych, łącząc w nich cele artystyczne z terapeutycznymi - doświadczenia te wykorzystuje również w warsztatach interpersonalnych współpracując z psychologami

- współpracuje z wieloma grupami amatorskimi

- jurorka wielu festiwali teatralnych

- współautorka cyklu programów telewizyjnych „Teatr jak życie”, zwycięzcę Światowego Festiwalu Programów Telewizyjnych SCIENCE&IMAGE w Paryżu w 1996 roku

- 1988: laureatka Nagrody Artystycznej Młodych im. St. Wyspiańskiego

- 1991: laureatka Nagrody Artystycznej im. Jana Dormana

- 1987 - 1995: laureatka Nagroda Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, kilkunastu nagród i wyróżnień za twórczość teatralną, m.in. za spektakl „Wypukły”, „Cecylia”

- 1997 - 1999: reżyseria spektakli dla dzieci w Teatrze Guliwer w Warszawie

- 2005: w Teatrze Dramatycznym w Elblągu wyreżyserowała Baśnie Braci Grimm, spektakl dla dzieci

- 2008 - 2010: w Poznaniu w ramach EKO MEDIA FORUM przygotowała projekt „Mamy Jeden Świat" oraz happening "Nic na świecie nie jest śmieciem" wraz ze studentami uczelni poznańskich

- latem 2007 roku prowadziła cykl zajęć z młodzieżą z Litwy i Ukrainy

- współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadząc szkolenia i warsztaty

 

 

 

Kariera zawodowa

- 1978 – 1982 - Teatr Marcinek, Poznań, aktorka (gra aktorska, recytacja, śpiew, taniec, prowadzenie warsztatów)

- 1982 – 1990 - Teatr Wierzbak, Poznań, aktorka, reżyser, współwłaściciel i zastępca dyrektora teatru (gra aktorska, reżyseria, prowadzenie warsztatów i zarządzanie projektami o charakterze artystyczno-wychowawczym

- 1990 – 2004 - Fundacja Wierzbak

- 1995 – 1997 - Międzynarodowy projekt „Qvo Vadis Europe?”, kierownik projektu (zarządzanie projektem realizowanym z grantu „Kalejdoskop” Unii Europejskiej)

- 1995 – 1999 - TVP oddział Poznań, scenarzystka, reporterka (współtworzenie scenariusza serii programów telewizyjnych „Teatr jak życie”)

- 1997 – 1999 - Teatr Guliwer Warszawa, reżyser, scenograf (przygotowanie widowisk teatralnych)

- 2008 – 2009 - Muzeum i fundacja Arkadego Fiedlera, reżyser (warsztaty „Seniorzy w akcji”, przygotowanie widowiska „Teatr wg mody Bambrów”)

- 2008 – 2009 - Stowarzyszenie „Razem dla edukacji”, trenerka (prowadzenie autorskiego bloku zajęć)

- 2008 - dyrektor fundacji Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki ARS

- 2009 – 2010 - Fundacja Pro-Terra, trenerka (prowadzenie autorskiego bloku zajęć)